🏁 Центрування валів, послуги замовити, ціна послуги Київ

Центрування валів

На відео нижче показано як ми виконуємо роботи
"Лазерне центрування валів, полумуфт"

Вивірка співвісності валів означає корекцію відносного положення двох зчленованих машин (напр., двигун і насос, двигун і нагнітач повітря, двигун і вентилятор, двигун і димосос, двигун і компресор,) так, щоб при експлуатації машин в нормальних умовах центральна лінія осей полумуфт і валів була концентричною.

Види неспіввісності

Неспіввісність механізмів виражається в паралельному і кутовому зміщенні валів. Найчастіше на практиці вони присутні одночасно. Різні види неспіввісності показані на мал.1:

Виды несоосности Паралельна неспіввісність — зміщення
Кутова неспіввісність - злам
Паралельна і кутова неспіввісність

Мал. 1 Види неспіввісності валів

Центровка валов киевПаралельна і кутова неспіввісність визначається в двох взаємно перпендикулярних площинах. У кожній з площин буде проводитися корекція положення рухомого механізму з метою усунення паралельної і кутової неспіввісності. Для механізмів з горизонтальним розташуванням валів - положення рухомого механізму коригується в горизонтальній і вертикальній площинах. Для механізмів з вертикальними валами розташування площин корекції положення визначає оператор з міркувань зручності і технологічності переміщення рухомого механізму. 

Нерухомий механізм (S) - в процесі усунення неспіввісності положення цього механізму не змінюється. 

Рухомий механізм (М) - механізм, положення якого регулюється для усунення паралельної і кутової неспіввісності.

Вимірювальна система розраховує значення паралельної і кутової неспіввісності в площині муфти (в двох взаємно перпендикулярних площинах), а також величину переміщень машини, необхідних для усунення цієї неспіввісності. На мал.2 показані неспіввісність і значення її корекції тільки для вертикальної площини.

Коррекция механизма М для устранения угловой и параллельной несоосности в вертикальной плоскости

Мал. 2 Корекція механізму М для усунення кутової і паралельної неспіввісності у вертикальній площині. 

Центровка валов услуга

Принцип роботи системи полягає в вимірі переміщень лазерного променя по вікну приймача-детектора при повороті валів, з встановленими на них вимірювальними блоками.

Для того щоб система могла виконати розрахунок, необхідно ввести дані в трьох позиціях валів механізмів, наприклад 9 - 12 - 3 години. Тобто досить повороту валів в межах 180º. 

Якщо особливості конструкції машин не дозволяють виконати поворот валів, з встановленими на них вимірювальними блоками на 180º, в приладі передбачена можливість введення даних в трьох позиціях при повороті валів на кут менше 120º. 

«М'яка» лапа

Перед початком робіт по центруванню обов'язково перевірте механізми на наявність «м'якої» лапи. Це ненавантажена лапа, тобто лапа, що не притягнута закріпленим болтом до фундаменту або перетягнути лапа, що створює перекіс конструкції. Наявність «м'якої» лапи перевіряється перед виконанням центрування, як на рухомому, так і на нерухомому механізмі і, в разі необхідності усувається (Мал.3). 

«Мягкая» лапа, центровка валов

Мал. 3 Наявність «м'якої лапи» на механізмі